Birsken - Benut de MogelijkhedenUnsplashed background img 1
Unsplashed background img 2
 Verzuimanalyse, - advies & Training

Waarom belangrijk?
In verzuimland is er steeds meer sprake van “de vervuiler betaalt”. Premiedruk neemt voor veel organisaties toe, loonsancties van het UWV zijn nog schering en inslag. De Wet BeZaVa zal nog voor menig organisatie een gepeperde rekening gaan opleveren, etc. Voor een gezonde organisatie is het van zeer groot belang deze extra kosten te voorkomen. De verzuimdiscussie zal daarom wat Birsken betreft moeten gaan van “wanneer is iemand weer beter” naar “hoe organiseren we vroegtijdige interventies en benutten we de mogelijke inzetbaarheid.”

Wat kan Birsken bieden?
Het is mogelijk door Birsken een verzuimscan te laten uitvoeren, waarna er te allen tijde een besparingsadvies wordt geboden. Daarnaast verzorgt Birsken op maat trainingen. Een cultuuromslag valt niet direct met een training te realiseren waarin je allemaal nieuwe vaardigheden moet leren, daarom richten we ons eerst op wat bekend is en borduren daar op voort. Sterker voelen vanuit je eigen basis. Vertrouwen krijgen in wat je kan en mag doen als leidinggevende. Een training is niet puur alleen voor de gezelligheid. U mag als opdrachtgever van Birsken verwachten dat er resultaat wordt behaald.

Unsplashed background img 2
Wat is een 2e spoortraject?

Is uw werknemer ziek en is het onduidelijk hoe lang dit gaat duren? Dan begint u samen aan een re-integratietraject. U bent als werkgever verplicht om samen met uw werknemer te zorgen dat hij zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Zijn er geen directe re-integratie mogelijkheden bij de eigen organisatie dan dient u een 2e spoortraject op te starten. Meestal huurt u dan een re-integratiebureau in die dit traject voor u gaat opstarten. Maar weet u dan wel dat de re-integratieplicht nog steeds bij u ligt? Birsken vergeet dit niet en zal u regelmatig op de hoogte houden en met u blijven meedenken.
Birsken draagt daarom serieus bij aan uw re-integratieverplichtingen:

De basis is de wet- en regelgeving bij verzuim en re-integratie. Het re-integratietraject zal gedaan worden vanuit de kennis van casemanagement gecombineerd met de ruime arbeidsmarktervaring Elke stap is er op gericht dat er aan de RIV-toets voorwaarden van het UWV wordt voldaan. Een belangrijk onderdeel van dit traject is erop gericht dat werkgever en werknemer onderkennen wat de rechten en plichten zijn.

Unsplashed background img 2
  Loopbaancoaching

De visie van Birsken over de arbeidsmarkt...
In Nederland is er steeds meer sprake van participatie en werken naar je mogelijkheden. Traditioneel werk verdwijnt door de steeds snellere technologische ontwikkelingen. Flexibiliteit wordt steeds belangrijker en krijgt zelfs extra dimensies: nieuwe taken, variatie in werktijden, meerdere banen tegelijkertijd. De arbeidsmarkt begint steeds meer te lijken op ondernemen. Loopbaanbegeleiding is dus allang niet meer alleen “leren solliciteren”. De begeleiding moet dus steeds meer gericht zijn op “ondernemender worden” en leren om te gaan met steeds snellere veranderingen. Loopbaancoaching van Birsken “Een op-maat traject waarvan uitgegaan wordt van benutting van de mogelijkheden biedt de beste kans op werk” Als het gaat om het vinden van een nieuwe werkplek is een veredelde standaard sollicitatietraining niet goed genoeg.


Birsken coacht recht door zee, durft kritisch te zijn, en zal vanuit de werkgeversblik de ontwikkelingen volgen. Birsken bestaat uit partners die de werkgeversrol jarenlang hebben vervuld en heeft ervaring met de rechten en plichten van medewerkers. Coaching en ontwikkeling wordt nog vaak als een leuk vrijblijvend moment gezien waar je even afstand doet van je werkplek. Birsken neemt coaching echter serieuzer dan dat en koppelt er een resultaatmeting aan vast.

Unsplashed background img 2
Outplacement

Wat is Outplacement met Resultaat via Birsken HRi?
Outplacement is vaak de laatste actie bij een onvermijdelijk einde. Er is sprake van mismatch binnen de eigen organisatie of er is sprake van re-organisatie. De eerste stappen in een outplacementtraject zijn vaak op gericht op omgaan met veranderingen en goed kijken naar de eigen vaardigheden en kwaliteiten. Birsken biedt ondersteuning en begeleiding bij het maken van de juiste keuzes, maar zorgt er met name voor dat het ene hoofdstuk op een goede manier kan worden afgesloten en dat er fris aan een nieuw hoofdstuk kan worden begonnen.Daarom is een persoonlijke benadering zeer belangrijk. We communiceren direct en eerlijk. Wat is de visie van Birsken HRi? "Van-baan-naar-baan" bestaat haast niet meer. Traditionele functies verdwijnen en er ontstaan steeds weer nieuwe verdienmodellen. Door veranderingen in organisatiestructuur, technologie en taakverdeling wordt in toenemende mate van werknemers vereist dat ook zij hun gedrag kunnen aanpassen en nieuwe vaardigheden weten te verwerven. Deze ontwikkelingen zullen alleen nog maar toenemen. De focus van een traject ligt in eerste instantie dus niet direct op het vinden van een baan, maar de eerste focus ligt juist op inzicht in eigen mogelijkheden. Het is dan niet direct een kwestie van "waar vind ik vacatures?", maar juist: "Wat zijn mijn mogelijkheden en hoe weet ik deze te benutten?"

Unsplashed background img 3